Veelgestelde vragen

1. Wat is “De Stem van Vlaanderen”?

De Stem van Vlaanderen is een initiatief van De Persgroep Publishing (met maatschappelijke zetel te B-1730 Asse, Brusselsesteenweg 347) en MEDIALAAN (met maatschappelijke zetel te B-1800 Vilvoorde, Medialaan 1), hierna gezamenlijk "Initiatiefnemers" genoemd.

De deelnemers vullen de Stem van Vlaanderen Stemtest (hierna “de Stemtest”) in via een online interactieve applicatie, die hen in staat stelt hun antwoorden op vijftien stellingen te vergelijken met de antwoorden van de deelnemende politici.

Elke deelnemer kan zijn positie over een stelling op de slider bepalen op een schaal van 0 (helemaal niet eens) tot 100 (helemaal mee eens). Nuancering is dus mogelijk en belangrijk.

De stellingen werden opgesteld door de redacties van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws in samenwerking met onderzoeksbureau iVOX. Een lijst van mogelijke stellingen werd voorgelegd aan een representatief panel van 2000 Vlamingen in functie van de formulering van de stellingen en de keuze van de domeinen.

Alle verwijzingen naar resultaten uit de Stemtest hebben enkel betrekking op de resultaten van het representatief panel en niet op de resultaten van de deelnemers van de Stemtest. De specifieke resultaten van de deelnemers van de Stemtest worden niet publiek gemaakt.

Nadat de stellingen werden vastgelegd, werden de politici uitgenodigd om deze stellingen één voor één te beantwoorden. Hun antwoorden worden gebruikt om te bepalen met welke politicus jij de grootste overeenkomst vertoont, zowel per stelling als in het algemeen over alle stellingen heen. Dit is het uiteindelijke resultaat van de Stemtest, uitgedrukt in percentages.

De mate van overeenkomst wordt berekend door de gemiddelde relatieve afstand tussen de positiekeuze van de vergelijkingspunten en jouw keuze, te berekenen per stelling. Het vergelijkingspunt met de kleinste gemiddelde relatieve afstand tussen de eigen positiekeuze en jouw keuze, staat per categorie bovenaan.

2. Welke persoonsgegevens vragen we je mee te delen?

Bij het begin van de Stemtest vragen we je om je postcode in te vullen. Op die manier kan je je resultaten vergelijken met de regionale politici uit jouw buurt. Je postcode wordt door niet in de iVOX database opgeslagen. Indien je later opnieuw deelneemt aan de Stemtest, zal je je postcode opnieuw moeten invullen.

Aan het einde van de Stemtest kan je optioneel je e-mailadres ingeven om geïnformeerd te worden over een proefabonnement van Het Laatste Nieuws of een van de nieuwsbrieven van VTM Nieuws of Het Laatste Nieuws.

Indien je de optie aanvinkt om op de hoogte gehouden worden van leuke acties en aanbiedingen te ontvangen van Het Laatste Nieuws, zullen we ook gebruik maken van je e-mailadres om je deze informatie te bezorgen.

3. Wat gebeurt er met jouw resultaten van De Stemtest?

De Initiatiefnemers hebben geen enkel zicht op het eindresultaat van de Stemtest (bijv. met welke politicus was de overeenkomst over alle 15 stellingen het grootst), aangezien enkel het antwoord op elke individuele stelling wordt bewaard. Indien je later opnieuw deelneemt, zal je de Stemtest van vooraf aan opnieuw moeten invullen.

Alle antwoorden worden opgenomen in een tijdelijke database van iVOX, dat De Stem van Vlaanderen in opdracht van de Initiatiefnemers uitwerkte. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt, ook als je je e-mailadres hebt meegedeeld. Al deze antwoorden worden niet op eenzelfde plaats bewaard als jouw e-mailadres en zijn bijgevolg niet te linken.

De antwoorden worden enkel door iVOX verwerkt en ze worden anoniem verwerkt met het oog op het verbeteren van de Stemtest in de toekomst. Ze zullen niet worden aangewend voor onderzoek naar stemgedrag, politieke voorkeuren, etc. iVOX zal de anonieme antwoorden tot maximaal 30 dagen na de verkiezingen bewaren, waarna ze definitief worden verwijderd.

Noch jouw individuele eindresultaat, noch algemene geanonimiseerde resultaten worden meegedeeld aan derden. Ook De Persgroep Publishing en MEDIALAAN zullen op geen enkel ogenblik kennis kunnen nemen van de resultaten.

4. Hoe zit het met delen op social media of via berichten?

Jouw eindresultaat wordt niet automatisch meegedeeld via Facebook, WhatsApp of Twitter. Dit is een optie waar je zelf al dan niet gebruik van kan maken.

Let wel op. Door je resultaat te delen op sociale media, deel je bepaalde informatie met deze platforms. Wees je er ook van bewust dat je hiermee informatie over je politieke voorkeuren deelt met je vrienden of volgers, of zelfs publiek kan maken, afhankelijk van je privacy-instellingen op deze platformen.

5. Hoe kan ik mijn gegevens inkijken/aanpassen/verwijderen?

Je kan steeds vragen om je gegevens in te kijken en eventueel aan te passen of zelfs te verwijderen uit onze databases. Hiervoor kan je een mail sturen naar privacy@persgroep.be. De antwoorden die je geeft in de Stemtest worden anoniem verwerkt en kunnen daarom dus niet meer ingekeken, aangepast of verwijderd worden.

Indien je je toestemming gaf om nieuws te ontvangen van De Persgroep Publishing en/of MEDIALAAN, kan je deze ook opnieuw herroepen. Dit kan op eenvoudige manier door gebruik te maken van de 'uitschrijflink' die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt of door een e-mail te sturen naar privacy@persgroep.be of webmaster@vtm.be.

Indien je je toestemming gaf om acties en promoties te ontvangen van De Persgroep Publishing dan kan je ook deze herroepen. Dit kan op eenvoudige manier door gebruik te maken van de 'uitschrijflink' die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt of door een e-mail te sturen naar privacy@persgroep.be.

6. Hoe zit het met cookies?

Voor de Stemtest wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van je computer geïnstalleerd worden wanneer je de website van De Stem van Vlaanderen bezoekt.

De Stem van Vlaanderen applicatie maakt gebruik van de volgende cookies: cookies van CIM en Google Analytics voor het tracken van bezoekersaantallen en –gedrag, en cookies van Facebook voor re-marketing op basis van je bezoek aan de stemtest.

Meer informatie over ons cookiebeleid lees je op https://www.persgroep.be/cookiebeleid.

7. Waar zijn de Initiatiefnemers niet verantwoordelijk voor?

Dit resultaat is geen stemadvies. De Stemtest heeft niet de bedoeling om het stemgedrag van de deelnemer te beïnvloeden en de Initiatiefnemers kunnen hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Het raadplegen en/of gebruik van de resultaten van de Stemtest gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

De informatie die de Stemtest ter beschikking stelt is zorgvuldig samengesteld door de Initiatiefnemers. Er worden regelmatig controles uitgevoerd om te waarborgen dat de inhoud van de Stemtest actueel, correct en volledig is. Ondanks die maatregelen kunnen de Initiatiefnemers niet garanderen dat de informatie op elk moment actueel, correct en volledig is.

De Initiatiefnemers zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor enige onjuistheid of onvolledigheid in de informatie waarop de Stemtest gebaseerd is, noch voor de directe en/of indirecte gevolgen die uit de Stemtest of het invullen ervan kunnen voortvloeien voor de deelnemer, tenzij de schade het gevolg is van een opzettelijke fout van de Initiatiefnemers.

De Initiatiefnemers zijn ook niet aansprakelijk voor wat er kan gebeuren met je gegevens en/of resultaten van de Stemtest indien je zelf beslist om deze publiek te maken via Facebook en/of Twitter.

8. Heb je nog vragen over De Stem van Vlaanderen?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar destemvanvlaanderen@ivox.be. Je wordt dan zo snel mogelijk verder geholpen.