Privacy- en cookieverklaring

Laatste update: 14/09/2018

Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de website destemvanvlaanderen.hln.be, beheerd door DE PERSGROEP PUBLISHING NV, en beschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt door De Persgroep Publishing ("DPP" of "wij"/"we"/"ons") in het kader van het “De Stem van Vlaanderen” onderzoek (hierna “de Stemtest”).

De contactgegevens van De Persgroep Publishing zijn als volgt:

DE PERSGROEP PUBLISHING NV, met statutaire zetel te B-1730 Kobbegem, Brusselsesteenweg 347, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0403.506.340. Je kan de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bereiken via privacy@persgroep.be.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelen wij gegevens over jou wanneer je je de stemtest van De Stem van Vlaanderen invult of via deze website gegevens verstuurt. We raden je aan deze Privacy- en cookieverklaring grondig door te nemen.

Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Antwoorden en eindresultaat

Je antwoorden op de 15 stellingen van de Stemtest worden volledig anoniem verwerkt, ook als je je e-mailadres hebt meegedeeld. Alle antwoorden worden opgenomen in een tijdelijke database van iVOX, dat De Stem van Vlaanderen in opdracht van de Initiatiefnemers uitwerkte. Al deze antwoorden worden niet op eenzelfde plaats bewaard als jouw e-mailadres en zijn bijgevolg niet te linken. Indien je later opnieuw deelneemt, zal je de Stemtest van vooraf aan opnieuw moeten invullen.

De antwoorden worden door iVOX enkel verwerkt met het oog op het verbeteren van de Stemtest in de toekomst. Ze zullen niet worden aangewend voor onderzoek naar stemgedrag, politieke voorkeuren, etc. iVOX zal de anonieme antwoorden tot maximaal 30 dagen na de verkiezingen (14 oktober 2018) bewaren, waarna ze definitief worden verwijderd.

Noch jouw individuele eindresultaat van de Stemtest, noch algemene geanonimiseerde resultaten worden verwerkt of opgeslagen. Enkel jijzelf kan je persoonlijke resultaat van de Stemtest zien en delen indien je dit wenst. Wanneer je de Stemtest sluit, verdwijnt je resultaat, en zal je de Stemtest een volgende keer volledig opnieuw moeten invullen.

E-mailadres

Aan het einde van de Stemtest kan je optioneel je e-mailadres ingeven om geïnformeerd te worden over een proefabonnement van Het Laatste Nieuws. Daarbij kan je ook je toestemming geven om op de hoogte gehouden worden van leuke acties en aanbiedingen van Het Laatste Nieuws via elektronisch bericht.

Daarnaast kan je ervoor kiezen om de Regio nieuwsbrief van Het Laatste Nieuws en/of een nieuwsbrief van VTM Nieuws te ontvangen. Indien je hiervoor kiest, dien je uiteraard ook je e-mailadres op te geven om deze nieuwsbrieven te ontvangen.

Postcode en gemeente

Bij het begin van de Stemtest vragen we je om je postcode (en dus gemeente) in te vullen. Enkel op die manier kan je je resultaten vergelijken met de regionale politici uit jouw buurt. Het opgeven van een postcode en gemeente is dus strikt noodzakelijk om de Stemtest te kunnen uitvoeren.

Indien je ervoor kiest om de Regio nieuwsbrief van Het Laatste Nieuws te ontvangen, slaan we je postcode en gemeente op samen met je e-mailadres. Dit is noodzakelijk om je relevant nieuws uit jouw gemeente of regio te kunnen toesturen.

Informatie naar aanleiding van contact met jou

Wij verzamelen ook gegevens wanneer je contact opneemt met ons in het kader van de Stem van Vlaanderen. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt per e-mail of op een andere manier contact opneemt met ons.

Cookies

Voor de Stemtest wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van je computer geïnstalleerd worden wanneer je de website van De Stem van Vlaanderen bezoekt.

De Stemtest maakt gebruik van de volgende cookies: cookies van CIM en Google Analytics voor het tracken van bezoekersaantallen en –gedrag, en cookies van Facebook voor re-marketing op basis van het feit dat je de Stemtest bezocht.

Meer informatie over ons cookiebeleid lees je op https://www.persgroep.be/cookiebeleid.

Wie ontvangt deze persoonsgegevens?

iVOX

Onderzoeksbureau iVOX werkte de Stem van Vlaanderen uit in onze opdracht en verwerkt de opgegeven antwoorden op anonieme basis, met het oog op het verbeteren van de Stemtest in de toekomst. Daarnaast bewaart iVOX in een aparte database tijdelijk de opgegeven e-mailadressen bij wijze van back-up. Zowel de antwoorden als de e-mailadressen worden uiterlijk 30 dagen na de verkiezingen (14 oktober 2018) definitief verwijderd uit de databases van iVOX.

MEDIALAAN

Indien je je inschrijft op de nieuwsbrief van VTM Nieuws, wordt het e-mailadres dat je hiervoor opgeeft doorgegeven aan MEDIALAAN NV, dat je e-mailadres zal verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid dat je hier kan terugvinden: https://medialaan.be/nl/legal/privacy

Leveranciers

We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners om bepaalde diensten in onze opdracht uit te voeren, m.n. IT-leveranciers voor het beheer van onze websites en het uitzenden van elektronische berichten (nieuwsbrieven e.d.).

Zakelijke overdrachten

We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook, gegevens over te dragen, waaronder ook persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze Privacy- en cookieverklaring.

Delen op of met sociale media en sociale plug-ins

De website bevat sociale plug-ins, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter en WhatsApp, zodat je op deze platforms je resultaat op de Stemtest kunt delen. Omdat deze plug-ins worden beheerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en hun respectieve Privacy- en cookieverklaringen.

Door je resultaat te delen op sociale media, deel je bepaalde informatie met deze platforms. Wees je er ook van bewust dat je hiermee informatie over je politieke voorkeuren deelt met je vrienden of volgers, of zelfs publiek kan maken, afhankelijk van je privacy-instellingen op deze platformen.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Antwoorden op de stemtest worden anoniem opgeslagen door iVOX en definitief verwijderd uiterlijk 30 dagen na de verkiezingen (14 oktober 2018). Hetzelfde geldt voor de e-mailadressen die bij wijze van back-up bij iVOX worden geslagen.

Indien je aangeeft interesse te hebben in een proefabonnement van Het Laatste Nieuws, houden we je e-mailadres gedurende 30 dagen bij. Wanneer je niet verder ingaat op het aanbod dat we je sturen, wordt je e-mailadres niet langer bewaard.

Indien je je inschrijft op een nieuwsbrief of toestemming geeft om acties en aanbiedingen van Het Laatste Nieuws te ontvangen, houden we je e-mailadres bij tot je je uitschrijft of aangeeft deze berichten niet meer te willen ontvangen.

Wat zijn jouw rechten?

Je kan steeds vragen om je gegevens in te kijken en eventueel aan te passen of zelfs te verwijderen uit onze databases. Hiervoor kan je een mail sturen naar privacy@persgroep.be. De antwoorden die je geeft in de Stemtest worden anoniem verwerkt en kunnen daarom dus niet meer ingekeken, aangepast of verwijderd worden.

Indien je je toestemming gaf om nieuwsbrieven te ontvangen van De Persgroep Publishing en/of MEDIALAAN, kan je deze ook opnieuw herroepen. Dit kan op eenvoudige manier door gebruik te maken van de 'uitschrijflink' die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt of door een e-mail te sturen naar privacy@persgroep.be of webmaster@vtm.be.

Indien je je toestemming gaf om acties en promoties te ontvangen van De Persgroep Publishing dan kan je ook deze herroepen. Dit kan op eenvoudige manier door gebruik te maken van de 'uitschrijflink' die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt of door een e-mail te sturen naar privacy@persgroep.be.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijziging van de Privacy- en cookieverklaring

Het is mogelijk dat we deze Privacy- en cookieverklaring aanpassen. Wanneer wij veranderingen aan de Privacy- en cookieverklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document en geven wij jou ook mee wat er allemaal gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacy- en cookieverklaring of in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail.

Divers

Op deze Privacy- en cookieverklaring is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot deze Privacy- en cookieverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken te Brussel.